POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności działa w połączeniu z Regulaminem witryny intenetowej oraz Warunkami Sprzedaży.


Zbieranie danych osobowych

1. Pherolec Global Ltd zobowiązuje się do zachowania prywatności i dokładności danych osobowych. Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby zapewnić, że gromadzone, wykorzystywane i ujawniane przez nas dane osobowe są dokładne i aktualne. Jednak dokładność tych informacji zależy w dużej mierze od dostarczonych informacji.

2. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy Twoje dane osobowe (zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o ochronie danych z 1998r. („Ustawa”)). Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę Prywatności przed skorzystaniem z tej witryny lub przekazaniem nam jakichkolwiek danych osobowych. Dla celów ustawy administratorem danych jest Pherolec Global Limited (firma nr 10712377), z siedzibą w Suite 2 Old Town Court Queensway Hemel Hempstead HP2 5 HD, Wielka Brytania.

3. Odwiedzając tę ​​Witrynę lub przekazując nam informacje online lub w inny sposób, użytkownik wyraża zgodę na praktyki określone w niniejszej Polityce Prywatności.

4. Chociaż niniejsza Polityka prywatności jest zgodna z ustawodawstwem angielskim, niekoniecznie jest zgodna z przepisami dotyczącymi prywatności obowiązującymi w innych krajach.

Dlaczego gromadzimy dane osobowe?

1. Jesteśmy zobowiązani do ciągłego ulepszania świadczonych przez nas usług. Z tego powodu możemy gromadzić Twoje dane osobowe, abyśmy mogli skutecznie dostarczać, utrzymywać i ulepszać nasze produkty i usługi (w tym usługi reklamowe), dostosowywać te produkty i usługi do własnych potrzeb i opracowywać nowe usługi.

2. Możemy również gromadzić i wykorzystywać dane osobowe w celu:

a. Chroń prawa lub własność Pherolec Global Ltd lub naszych użytkowników,

b. Administrować i zarządzać dostarczaniem przez nas produktów i usług, w tym obciążaniem, rozliczaniem i windykacją długów,

c. Badania i rozwijania naszych produktów i usług,

d. Prowadzenia badań wewnętrznych i badań rynkowych do własnych celów,

e. Zrozumienia potrzeb związanych z produktami i usługami, abyśmy mogli je zaspokoić,

f. Utrzymaniem i rozwójem naszych systemów biznesowych i infrastruktury, w tym testowania i uaktualniania naszych systemów, oraz

g. Zapewniania, utrzymywania, ochrony i ulepszania naszych usługi oraz opracowania nowych usług.

3. Pherolec Global Ltd nie wykorzystuje ani nie ujawnia danych osobowych użytkownika w celu innym niż ten, dla którego zostały zgromadzone, chyba że takie wykorzystanie lub ujawnienie byłoby dozwolone lub wymagane przez prawo lub jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę.

4. Używamy twoich danych osobowych tylko do celów, dla których nam je przekazujesz, oraz do wewnętrznych celów zarządzania. O ile nie skontaktujesz się z nami na piśmie, aby wskazać inaczej, tworząc konto członkowskie lub w inny sposób korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych przez nas lub nasze podmioty powiązane w celu:

a. założenia konta użytkownika,

b. kontaktowania się z Tobą w dowolnym celu związanym z Twoim kontem lub korzystaniem z Witryny,

c. zweryfikowania Twojej tożsamości,

d. dostarczania zamówionych materiałów lub usług, do których masz dostęp,

e. administrowania i przetwarzania zamówienia, w tym przetwarzania wszelkich płatności,

f. reklamowania Ci drogą elektroniczną (e-mail lub SMS) produktów, usług i ofert specjalnie dobranych do tych, które były przedmiotem poprzedniej sprzedaży,

g. pomagania w subskrypcji biuletynu lub innych promocji, które oferujemy lub możemy w przyszłości oferować, a także w zarządzaniu tymi usługami i administrowaniu nimi,

h. odpowiadania na wszelkie zapytania lub opinie, które możesz mieć,

i. informowania Cię o sposobach poprawy informacji, treści lub usług świadczonych za pośrednictwem Witrny, 

j. badania i rozwoju naszych materiałów i usług,

k. utrzymywania i rozwoju nasze systemów biznesowych,

l. lepszego zrozumienia swoich wymagań dotyczących usług informacyjnych, lub

m. przeprowadzania kontroli kredytowej lub ocena zdolności kredytowej.

5. Gromadzimy dane w celu wskazania Twojej zgody na:

a. dostarczanie Ci informacji o innych naszych towarach i usługach, które mogą Cię zainteresować [lub skontaktować się z Tobą pocztą lub telefonicznie], lub

b. zezwalanie wybranym stronom trzecim na wykorzystywanie twoich danych w celu dostarczania ci informacji o ich towarach i usługach, które mogą Cię zainteresować.

6. Jeśli wolisz nie otrzymywać od nas materiałów promocyjnych itp., daj nam znać.

Ujawnienie twoich informacji

7. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy, co oznacza naszej firmy z ograniczoną odpowiedzialnością i wszystkich jej firm zależnych, zgodnie z definicją w sekcji 1159 brytyjskiej ustawy o spółkach z 2006 r.

8. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, jeżeli:

a. sprzedajemy lub kupujemy jakąkolwiek działalność gospodarczą lub aktywa, w którym to przypadku możemy ujawnić dane osobowe potencjalnemu sprzedającemu lub nabywcy takiej działalności gospodarczej lub aktywów,

b. Pherolec Global Ltd lub zasadniczo wszystkie jego aktywa są nabywane przez stronę trzecią, w którym to przypadku dane osobowe posiadane przez jej klientów będą jednym z przeniesionych aktywów,

c. jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia twoich danych osobowych w celu wywiązania się z jakiegokolwiek zobowiązania prawnego, lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania Warunków korzystania z Witryny oraz warunków sprzedaży lub innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Pherolec Global Ltd, naszych klientów lub innych podmiotów. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

Jakie dane osobowe możemy gromadzić?

1. Zbieramy dane osobowe podczas procesu rejestracji i podczas składania zamówienia za pośrednictwem Witryny. Obejmuje to informacje podane podczas rejestracji w celu korzystania z naszej Witryny, zakupu kosmetyków, zamieszczania materiałów lub prośby o dodatkowe informacje lub usługi. Możemy również poprosić Cię o informacje, [kiedy weźmiesz udział w sponsorowanym przez nas konkursie lub promocji] oraz gdy zgłosisz problem z naszą Witryną.

2. Pherolec Global Ltd zbiera również zagregowane, nieosobowe informacje statystyczne na temat odwiedzających Witrynę, takie jak:

a. twój adres serwera,

b. nazwa domeny najwyższego poziomu,

c. data i godzina wizyty na stronie,

d. strony, które odwiedziłeś i dokumenty, które przeglądałeś lub pobierałeś,

e. zamówione, dostępne lub używane usługi,

f. czas trwania wizyty na stronie,

g. poprzednia witryny, którą odwiedziłeś, oraz

h. rodzaj używanej przeglądarki internetowej.

3. Pherolec Global Ltd zbiera również informacje przesłane przez użytkownika, takie jak:

a. informacje o koncie, w tym imię i nazwisko, numer telefonu, adres pocztowy i adres e-mail,

b. informacje o lokalizacji, w tym miasto, stan i kod pocztowy, oraz

c. wszelkie treści generowane przez użytkowników zamieszczane na lub opublikowane w Witrynie.

Płatności online

1. Płatności online są przetwarzane przez PayPal, który jest zewnętrznym dostawcą. Pherolec Global Ltd nie przechowuje danych Twojej karty bankowej ani kredytowej.

2. Sprawdź witrynę PayPal, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat jej polityki prywatności i środków bezpieczeństwa.

3. Karty kredytowe / debetowe przetwarzane są za pośrednictwem PayPal (Visa, MaterCard i American Express).

 ​Ciasteczka

1. Pliki cookie to małe informacje wysyłane do przeglądarki w celu uwierzytelnienia, śledzenia i utrzymania określonych informacji o interakcjach z witryną.

2. Pherolec Global Ltd korzysta z plików cookie w Witrynie wyłącznie w trakcie realizacji transakcji.

3. Blokujesz pliki cookie, aktywując ustawienie w przeglądarce, które pozwala odmówić ustawienia wszystkich lub niektórych plików cookie. Jeśli jednak korzystasz z ustawień przeglądarki do blokowania wszystkich plików cookie (w tym niezbędnych plików cookie), możesz nie być w stanie uzyskać dostępu lub skorzystać z procesu realizacji transakcji. O ile nie dostosujesz ustawień przeglądarki, aby odrzucała pliki cookie, nasz system wyda pliki cookie, gdy tylko odwiedzisz przejdź do płatności na naszej stronie.

Linki do stron osób trzecich

1. Pherolec Global Ltd może zawierać linki do stron osób trzecich. Te połączone witryny nie są pod naszą kontrolą.

2. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki prywatności tych witryn i nie wiemy, czy pliki cookie lub inne urządzenia śledzące są używane na powiązanych witrynach. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny osób trzecich przed ujawnieniem danych osobowych w dowolnej połączonej witrynie.

Gdzie przechowujemy twoje dane osobowe

1. Dane, które zbieramy od Ciebie, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza EOG, którzy pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Taki personel może być zaangażowany, między innymi, w realizację zamówienia, przetwarzanie szczegółów płatności i świadczenie usług wsparcia. Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na ich przekazanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są przetwarzane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Zabezpieczanie twoich danych osobowych

1. Wszystkie dane osobowe przechowywane przez Pherolec Global Ltd są przechowywane na bezpiecznych serwerach, które są chronione w kontrolowanym środowisku. Należy pamiętać, że ze względu na otwarty charakter Internetu, informacje wymieniane przez Internet mogą być dostępne i wykorzystywane przez osoby inne niż te, dla których dane są przeznaczone. Jeśli podasz lub wyślesz nam dane osobowe, zostaną one przesłane na własne ryzyko. Chociaż podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, Pherolec Global Ltd nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp i wykorzystanie danych osobowych.

Utrzymywanie dokładności i aktualności danych osobowych

1. Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby zapewnić, że gromadzone, wykorzystywane i ujawniane przez nas dane osobowe są dokładne, kompletne i aktualne.

Własny dostęp do swoich danych osobowych

1. Ustawa daje ci prawo dostępu do przechowywanych informacji o tobie. Z prawa dostępu można skorzystać zgodnie z ustawą. Wszelkie prośby o dostęp mogą podlegać opłacie w wysokości 10 GBP w celu pokrycia naszych kosztów związanych z przekazaniem Ci szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas informacji. Jeśli chcesz przejrzeć dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, wyślij zapytanie pocztą elektroniczną (patrz „Skontaktuj się z nami” poniżej).

Zmiana niniejszej Polityki Prywatności

1. Od czasu do czasu możemy zmieniać lub aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Gdy to nastąpi, opublikujemy zmienioną lub zaktualizowaną Politykę prywatności na naszej Witrynie, a użytkownik będzie podlegał automatyczne akceptacji zmienionych warunków Polityki Prytwatności. W związku z tym zachęcamy do regularnego sprawdzania naszej Witryny.

Skargi dotyczące naruszenia praw autorskich

1. Pherolec Global Ltd zareaguje na roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich oraz niezwłocznie przetworzy i zbada zawiadomienia o domniemanym naruszeniu przez osoby trzecie i podejmie odpowiednie działania zgodnie z ustawą o prawie autorskim, wzorach i patentach z 1988 roku zgodnie z prawem brytyjskim.

2. Jeśli uważasz, że Twoje dzieło chronione prawem autorskim zostało naruszone zgodnie z angielskim prawem autorskim i jest dostępne na naszej stronie, powiadom nas o tym pod adresem pherolec.global@gmail.com

Skontaktuj się z nami

1. Możesz zadawać pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu, w jaki zarządzamy Twoimi danymi osobowymi lub poprosić o dostęp do twoich danych osobowych, kontaktując się z nami w jeden z następujących sposobów:

E-mail: pherolec.global@gmail.com

​Telefon: +44 (0) 7940-261-628