O FEROMONACH

Sekretna moc feromonów

Wszyscy słyszeliśmy o parach zaangażowanych w szczęśliwe, romantyczne relacje, którzy mówili, że zakochali się od pierwszego wejrzenia. Dlaczego tak się dzieje? Chodzi o feromony, tajemnicze „hormony miłosne”.

Feromony - są to substancje chemiczne wydzielane zewnętrznie przez niektóre zwierzęta, ludzi i rośliny. Zewnętrzne wydzielanie prowadzi do chemicznej komunikacji między osobnikami tego samego gatunku. Feromony są biologicznymi markerami własnego gatunku, lotnymi chemosygnałami kontrolującymi neuroendokrynne reakcje behawioralne, procesy rozwojowe, a także szereg procesów związanych z zachowaniami społecznymi i reprodukcją.

Feromony modyfikują zachowanie, stan fizjologiczny i emocjonalny lub metabolizm innych osobników tego samego gatunku. Zazwyczaj feromony są wytwarzane przez wyspecjalizowane gruczoły. Sygnały feromonowe są wykrywane przez specjalny narząd w nosie zwany narządem weneronasalnym (VNO). Receptor VNO jest oddzielnym ciałem i nie należy go mylić z narządami węchowymi. VNO jest bezpośrednio związany ze strukturami mózgu, które regulują produkcję hormonów płciowych i kontrolują zachowania seksualne.

 

Bio-syntetyczne feromony - wpływają na zachowanie innych

Bio-syntetyczne feromony powstają w wyniku syntezy organicznej. Badania syntetyczne w dziedzinie sterydów i hormonów mają dwa kierunki rozwoju: całkowita synteza naturalnych produktów i ich analogów oraz poszukiwanie sposobów przekształcania dostępnych naturalnych sterydów w praktycznie ważne substancje. W wyniku tych badań w laboratorium wyodrębniono praktycznie wszystkich ważnych przedstawicieli tej klasy naturalnych związków, a także ich liczne analogi odpowiadające prawie wszystkim możliwym modyfikacjom podstawowej struktury. Przez kilka dziesięcioleci steroidy i hormony pozostawały wśród najważniejszych celów syntezy organicznej.

Dzięki intensywnym badaniom w tym obszarze możliwe było nie tylko udostępnienie wszystkich hormonów steroidowych do praktycznego zastosowania w różnych branżach, ale także w dużej mierze możliwe było wyjaśnienie ich mechanizmu działania biologicznego. Społeczne konsekwencje stosowania feromonów w praktyce są ogromne.

Syntetyczne atraktanty płciowe - substancje, które mają identyczny wpływ na innych, podobnie jak ludzkie feromony. Syntetyczne analogi feromonów nie są mniej skuteczne w porównaniu z feromonami syntezowanymi biologicznie, zwiększają pożądanie seksualne u płci przeciwnej, ale nie wpływają na zachowanie i reakcję psycho-emocjonalną innych osób.

Syntetyczne analogi feromonów

Copulinol, androstenonum, copulinandrone, best pheromones

Copulinol® – syntetyczny zapatentowany przez Naszą firmę feromon, identyczny do ludzkiego feromonu Copulin. Substancja, która wzmaga napęcie seksalne u mężczyzn w obecności kobiety.

​Androstenonum® – syntetyczny zapatentowany przez Naszą firmę feromon, identyczny do ludzkiego feromonu Androstenone. Substancja, która wzmaga napęcie seksalne u kobiet w obecności mężczyzny.

​CopulinAndrone® – syntetyczny zapatentowany przez Naszą firmę feromon, połączenie fermonu Copulin and Androstenone. Substancja, która wzmaga napęcie seksalne u homoseksualnych mężczyzn w obecności  homoseksualnego mężczyzny.